เส้นเลือดที่หางปลาทอง

goldfish-tail-blood-vessels

ปรกติจะมีเส้นเลือดที่หางหรือครีบของปลาทองอยู่แล้วแต่เราจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น  ถ้าพบว่าเห็นเป็นเส้นเลือดแดงๆ ที่บริเวณหางหรือครีบของปลาทองแสดงว่าเส้นเลือดมีการขยายตัวซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณแอมโมเนียในน้ำที่มีสูง  ธรรมดาปลาจะขับแอมโมเนียออกทางเหงือกแต่ถ้าแบคทีเรียในระบบกรองย่อยสลายแอมโมเนียในน้ำไม่ทันแอมโมเนียก็จะถูกดูดซึมกลับเข้าทางเหงือกปลาเหมือนเดิม  แต่ร่างกายปลาต้องการขับแอมโมเนียออกจากตัว เส้นเลือดที่ผิวและหางจึงขยายตัวเพื่อขับแอมโมเนียออกจึงทำให้สามารถมองเห็นเส้นเลือดได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า  หากเป็นนานๆ เส้นเลือดที่ขยายตัวจะไม่สามารถหดกลับได้ทำให้มีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียมากขึ้น

การป้องกันที่ดีที่สุดคือรักษาคุณภาพน้ำให้ดีด้วยระบบกรองชีวภาพที่ใหญ่และมีประสิทธิภาพเพียงพอ  และสามารถใช้การเปลี่ยนน้ำเพื่อช่วยลดปริมาณแอมโมเนียในน้ำ  หรือผสมเกลือลงในน้ำอัตราส่วน 2-5 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตรเพื่อให้โซเดียมในเกลือแย่งผ่านเข้าไปในเหงือกปลาแทนแอมโมเนีย ในเลือดปลาก็จะมีแอมโมเนียต่ำทำให้เส้นเลือดฝอยไม่ขยายตัวตามครีบหรือหาง  แต่ในระยะยาวด้วยปริมาณเกลือในน้ำที่เข้มข้นไตของปลาจะวายทำให้เกล็ดพอง ท้องบวมและเสียการทรงตัวได้  จึงควรใช้เท่าที่จำเป็น

visible-veins-in-tail