อะไหล่และอุปกรณ์เลี้ยงปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำ..

ซีโอไลท์ (Zeolite)

฿ 160

ซีโอไลท์ขนาด 500 กรัม มีคุณสมบัติช่วยดูดซับสารแอมโมเนีย ไนเตรต ไนไตรท์และสารพิษต่างๆ ที่อยู่ในน้ำ ซึ่งสารเหล่านี้เกิดจากของเสียที่ขับออกมาจากตัวปลาและกุ้ง เกิดจากการเน่าเสียของอาหาร หรือสาเหตุอื่นๆ อันมีผลให้กุ้งและปลาที่เลี้ยงป่วยเป็นโรค สุขภาพไม่ดีหรือตาย

ข้อแนะนำการใช้ซีโอไลต์

  1. ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำประปาหลายๆ ครั้งจนไม่มีฝุ่นตะกอนและแช่น้ำทิ้งไว้ค้างคืนก่อนนำหินซีโอไลท์ไปใส่ในถังกรอง
  2. แนะนำให้ใช้ในสัดส่วนปริมาณน้ำ 200 ลิตรต่อซีโอไลท์ 1 ถุง (500 กรัม)
  3. เมื่อใช้ไปแล้ว 2 เดือนให้นำมาแช่น้ำเกลือเข้มข้น 1 คืนเพื่อให้ซีโอไลท์คายสารพิษที่ดูดซับไว้ออกมา  แล้วจึงนำไปล้างเพื่อเอากลับมาใช้ใหม่
  4. หากต้องการยืดระยะเวลาการล้างให้นานขึ้น แนะนำให้เพิ่มสัดส่วนเป็นซีโอไลท์ 1000 กรัมต่อน้ำ 200 ลิตรจะช่วยให้รอบการล้างเพิ่มเป็น 4 เดือน
  5. ห้ามเติมเกลือลงในน้ำขณะที่ใช้ซีโอไลท์เป็นวัสดุกรอง

 

Reviews


Be the first to review “ซีโอไลท์ (Zeolite)”