อะไหล่และอุปกรณ์เลี้ยงปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำ..

ปั้มน้ำกรองนอก SunSun HW-602B 603B

฿ 300

ปั้มน้ำสำหรับกรองนอก SunSun รุ่น HW-602B และ HW-603B สามารถนำไปต่อใช้กับถังกรองพ่วง SunSun รุ่น HW-602 และ HW-603 ได้ด้วย