อะไหล่และอุปกรณ์เลี้ยงปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำ..

วาล์วกันน้ำไหลย้อนเข้าปั๊มลม

฿ 30

 

วาล์วกันน้ำไหลย้อนเข้าปั๊มลม ใช้ต่อระหว่างปั้มลมกับตู้ปลา ใช้ในกรณีที่ปั้มลมอยู่ต่ำกว่าตู้ปลาเมื่อไฟฟ้าดับอาจจะเกิดการลักน้ำทำให้น้ำจากในตู้ปลาไหลย้อนกลับมาเข้าปั้มลมซึ่งจะทำให้ปั้มลมชำรุดและเมื่อไฟไฟ้ามาตามปรกติก็จะเป็นสาเหตุทำให้ไฟช็อตปลาในตู้ตายและเป็นอันตรายกับผู้เลี้ยงได้