อะไหล่และอุปกรณ์เลี้ยงปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำ..

วาล์วน้ำฝากรอง SunSun HW-302 303 304 403 404

฿ 290

Clear selection

อะไหล่ชุดวาล์วน้ำบนฝากรองนอก SunSun สำหรับรุ่น HW-302, HW-303A, HW-303B, HW-304A, HW-304B, HW-403A, HW-403B, HW-404A และ HW-404B โดยวาล์วน้ำสำหรับเครื่องกรองรุ่น 303 กับ 403 จะมีขนาดเท่ากัน  ส่วนวาล์วน้ำสำหรับเครื่องกรองรุ่น 304 กับ 404 จะมีขนาดเท่ากัน

รุ่น

HW-302, HW-303/403, HW-304/404