อะไหล่และอุปกรณ์เลี้ยงปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำ..

หัวทรายทรงกระบอกยาว

฿ 10

หัวทรายรูปทรงกระบอกยาวคุณภาพดี ใช้เพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำตู้ปลา เนื้อหัวทรายละเอียดและแน่นให้ฟองอากาศละเอียดทำให้อากาศสามารถละลายในน้ำได้ดีกว่าและเนื้อทรายไม่กร่อนหลุดออกจากหัวทรายง่ายเหมือนหัวทรายเกรดธรรมดาทั่วไป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.1 เซ็นติเมตร x ยาว 4.7 เซ็นติเมตร